De voordelen voor u:

• optimale bereikbaarheid
• wij kennen onze klant
• periodiek onderhoud van uw verzekeringspakket
• alle verzekeringen onder één dak
• hulp bij schade/acceptatie
• wij denken met u mee

   Doe uw voordeel met deze gratis toegevoegde waarde en neem contact met ons op.

   title

   description

   title title

   title

   description

   title title

   title

   description

   title title

   title

   description

   title title

   title

   description

   title title

   particuliere verzekeringen

   Door uw particuliere verzekeringen af te sluiten bij Zeeland Assurantiën weet u zich gewaarborgd van uitstekende service zowel bij het afsluiten van uw verzekeringspakket als bij eventuele schade. Door onze actieve benadering van onze klanten zorgen wij ervoor dat u steeds goed verzekerd blijft en dat u niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder staan de meest voorkomende particuliere verzekeringen.
   Als er een "Bereken Nu" knop bij de verzekering staat kunt u online uw premie berekenen.  Als u vragen heeft over een verzekering, neem dan contact met ons op.

   Vervoer

   Deze autoverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de auto beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de autoverzekering kunt u ook de vraag_online_offerte_aanbestuurder en passagiers meeverzekeren.

   Deze motorverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de motor beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de motorverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.bereken_online_uw_premie


   

   Deze bromfietsverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de bromfiets beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de bromfietsverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren. bereken_online_uw_premie

    

   Deze kampeerautoverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de kampeerauto beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de kampeerautoverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.

   Ziekte & Ongevallen 

   Met de komst van de basisverzekering is per 1 januari 2006 het verschil tussen ziekenfonds en particulier opgeheven. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar en alternatieve geneeswijzen) moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.  Welke ziektekostenverzekering voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Maar omdat uw omstandigheden veranderen, is het verstandig om regelmatig uw ziektekostenverzekering te laten checken. Wij kijken dan samen met u welke verzekering het beste past bij uw privésituatie.bereken_online_uw_premie


   De gezinsongevallenverzekering zorgt voor een uitkering voor u of een van uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering zorgt voor een financieel vangnet bij blijvend lichamelijk letsel door alle mogelijke ongevallen. Of het nu inwendig of uitwendig letsel betreft. Zo bent u er bij blijvende invaliditeit van verzekerd dat u wat meer financiële armslag heeft voor hulp en aanpassingen. Ongeacht of u recht heeft op andere vergoedingen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Bij overlijden krijgen de nabestaanden te maken met allerlei extra kosten. Niet alleen de uitvaart, maar ook het afhandelen van andere financiele verplichtingen of het opvangen van de werkzaamheden die de overledene altijd verrichtte, vraagt financiële ruimte. In zulke situaties is het fijn als die ruimte er is.bereken_online_uw_premie


   Aansprakelijkheid & Recht

   De aansprakelijkheidverzekering vergoedt de schade die u of een van uw gezinsleden veroorzaken bij anderen. Voorbeelden zijn het per ongeluk intrappen van een ruit bij het spelen of het omstoten van een vaas als u op visite bent. Wanneer u als voetganger of fietser aan het verkeer deelneemt, kan er ook schade ontstaan waarvoor u aansprakelijk bent. Ook dit valt onder de dekking van de verzekering. bereken_online_uw_premie
   Opzettelijk veroorzaakte schade is echter niet verzekerd, zoals bij geen enkele verzekering het geval is.


   Wanneer u in een situatie terechtkomt waarbij juridische bijstand wenselijk of noodzakelijk is, voorziet de rechtsbijstandverzekering hierin. De juristen van de verzekeraar zullen u bijstaan en uw belangen behartigen. Bij conflicten als werknemer, consument of verkeersdeelnemer kunt u aanspraak maken op deze verzekering. De meest voorkomende situaties zijn verzekerd. Gezien de tarieven die advocaten in rekening brengen en een samenleving die verder verhardt, is de rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe.bereken_online_uw_premie


   Reis & Recreatie

   Wanneer u op reis gaat kan er tijdens het verblijf is gebeuren waardoor u schade leidt. Dit kan diefstal van bagage zijn, een ongeval of ziekte welke acute behandeling vereist. De reisverzekering vergoedt deze kosten, alsmede de kosten voor repatriëring. Bij diefstal is het van belang dat u daarvan direct aangifte bij de politie doet. Zonder aangifte zal de verzekeraar niet tot vergoeding kunnen overgaan.bereken_online_uw_premie


   Wanneer u op reis gaat kan er tijdens het verblijf is gebeuren waardoor u schade leidt. Dit kan diefstal van bagage zijn, een ongeval of ziekte welke acute behandeling vereist. De reisverzekering vergoedt deze kosten, alsmede de kosten voor repatriëring. Bij diefstal is het van belang dat u daarvan direct aangifte bij de politie doet. Zonder aangifte zal de verzekeraar niet tot vergoeding kunnen overgaan.

   Voor toer- vouw- of stacaravans kan er worden gekozen uit:  
   - uitgebreide dekking, inclusief hagel en storm
   - uitgebreide dekking, exclusief hagel en storm
   - brand/diefstal dekking
   In alle gevallen kan er inventaris en aan- of bijbouwsels worden meeverzekerd. Er is een dekking voor een vervangende caravan tijdens vakantie en in de uitgebreide dekking is er een nieuwwaarderegeling tot 7 jaar.

   Net als uw auto kunt u uw vaartuig verzekeren ook verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid met daarnaast nog uitgebreidere dekkingen. Over het algemeen is er de keuze uit een standaardverzekering en een verzekering met uitgebreide dekking. Standaardverzekering: WA, brand en ontploffing. Met de WA-dekking bent u verzekerd tegen toegebrachte schade aan anderen tot een maximum per gebeurtenis. Ook tegen verlies of beschadiging door brand, ontploffing en blikseminslag bent u verzekerd. Uitgebreide verzekering. De uitgebreide verzekering dekt vrijwel alle schadeoorzaken en u bent ook verzekerd tegen een aantal kosten waarmee je als schipper bij schade te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan: kosten voor lichting, opruiming, bewaking en vervoer en een vervangend vakantieverblijf. Ook persoonlijke ongevallen aan boord zijn meeverzekerd.bereken_online_uw_premie


    

   De bruiloftverzekering bestaat uit twee hoofddekkingen: alle kosten verbonden aan het annuleren van de bruiloft worden vergoed; huwelijkscadeaus en bruidskleding verzekerd tegen beschadiging; Al is het feest bruiloftsfeest nog zo goed geregeld, er blijven altijd dingen die je niet kunt sturen. Want wat als de getuige ziek is, of de feestgelegenheid komt blank te staan? De bruiloft kan niet doorgaan, terwijl je wel veel kosten maakt. Met de Bruiloftverzekering schiet je er financieel in ieder geval niet bij in. De verzekering vergoedt alle kosten die het gevolg zijn van uitstel, afgelasting of onderbreking van de bruiloft. De premie bedraagt slechts een fractie van de totale uitgaven voor het feest. Tot dertig dagen voor de bruiloft kunt u de Bruiloftverzekering nog afsluiten. De bruiloftverzekering biedt u een uitstekende risicodekking tegen een scherpe premie. Ook bij een koperen, zilveren of gouden huwelijksdag is deze verzekering onmisbaar. De verzekering kan worden aangevuld waardoor de bruidskleding en de huwelijkscadeaus zijn verzekerd tegen beschadiging.

   Wonen

   De woonhuisverzekering is bedoeld voor huiseigenaren die hun woning tegen brand, ontploffing, bliksem inslag, lekkage, diefstal en inbraak wensen te verzekeren. De verzekering gaat uit van het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van de woning. Dit kan dus sterk afwijken van de verkoopwaarde van de woning. Dit komt omdat de grond en de ligging van de woning niet worden verzekerd, deze factoren zijn echter wel van sterke invloed op de verkoopprijs. De fundamenten waarop de woning is gebouwd zijn niet standaard verzekerd. Toch kan er bij brand of ontploffing schade ontstaan waardoor er niet op de bestaande fundering mag of kan worden gebouwd. Ons advies is dan ook om dit altijd te verzekeren. De herbouwwaarde van de woning wordt vastgesteld door de inhoud in m3 van de woning en bijgebouwen te vermenigvuldigen met een basisbedrag per type woning. bereken_online_uw_premie
   Afhankelijk van de afwerking, bijvoorbeeld in keuken of badkamer, wordt dit basisbedrag aangepast.

   De inboedelverzekering verzekert uw huisraad tegen de meest voorkomende schades als brand, ontploffing, bliksem inslag, lekkage, diefstal en inbraak. De waarde van uw inboedel kan worden vastgesteld door middel van een inboedelwaardemeter. Gebruikmaking van deze meter geeft u de garantie dat verzekeraars zich niet zullen beroepen op onderverzekering. U kunt de waarde ook vaststellen door middel van een optelling van alle zaken die u bezit. Het risico is dan echter dat u zaken vergeet, waardoor de verzekerde som te laag is. Dit kan bij schade het gevolg hebben dat u niet de volledige schade krijgt vergoed. Op eigen kosten aangebrachte verbeteringen in een huurwoning kunnen als huurdersbelang in de inboedelverzekering worden opgenomen.bereken_online_uw_premie
   U kunt hierbij denken aan gestuukte muren, een houten of plavuizenvloer of verbeteringen in de keuken of badkamer.

   Kostbaarheden is een ruim begrip, dit kunnen sieraden, horloges, antieken stukken, klokken of postzegelverzameling zijn. Echter ook minder voor de hand liggende zaken als muziekinstrumenten worden op een kostbaarhedenverzekering verzekerd. De dekking van de verzekering is zeer ruim. Alle plotseling en onvoorzien van buiten af op het verzekerde stuk inwerkende invloeden zijn verzekerd. Ook verlies en diefstal is onder bepaalde omstandigheden verzekerd. De waardevaststelling van de verzekerde zaken kan door middel van overlegging van aankoopnota’s of door taxatie door een erkend taxateur.

   Overlijden

   Met een Uitvaartverzekering beschermt u uw nabestaanden tegen hoge kosten. Een ’standaard’ uitvaart kost tegenwoordig zo’n € 4000,-. En met extra persoonlijke wensen loopt dit bedrag al snel op tot € 6000,-. Een uitvaart is maatwerk, dus een uitvaartverzekering is dat ook. Uitvaartverzekeringen kunnen volledig worden aangepast aan uw eigen wensen. Neem uw nabestaanden veel regelwerk uit handen. Regel alvast wat u nu al kunt regelen.


   Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden na uw overlijden te maken krijgen met financiele zorgen? Regel dan nu een Risicoverzekering . Uw nabestaanden zijn daarmee verzekerd van een geldbedrag dat zij uitgekeerd krijgen: een uitkering ineens of een uitkering gespreid over meerdere perioden. Onmiddellijk na het overlijden van de verzekerde komt er voor de nabestaanden een bedrag beschikbaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de risicodekking die u kiest. En daarin is er een ruim aanbod. Zo kunt u kiezen voor een gelijkblijvend kapitaal, of voor een uitkering die afneemt of juist groeit naarmate de verzekerde op latere leeftijd overlijdt. Misschien kiest u voor een verzekering op twee levens? Ook dat kan. De hoogte van de risicodekking hoeft niet voor beide verzekerden hetzelfde te zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de risicoverzekering uit te breiden. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is zo’n mogelijke aanvulling. Ook kunt u bovenop het overlijdenskapitaal een aanvullend overlijdenskapitaal meeverzekeren. En als u wilt, kan de risicoverzekering worden voorzien van een optieclausule waardoor je de premie en het verzekerde bedrag tussentijds mag verhogen zonder medische keuring.

    

   Zeeland Assurantien

   Ons bedrijf.

   Zeeland Assurantien is een onafhankelijk en veelzijdig kantoor. Wij zijn gespecialiseerd in de advisering van verzekeringen en overige financiële diensten.

    

   Middels onze unieke werkwijze stellen wij reeds ruim 15 jaar lang onze particuliere en zakelijke klanten tevreden. Dit is mede een verdienste van onze volledige onafhankelijkheid, die ons in staat stelt u in alle gevallen volledig objectief te adviseren.

    

   Integriteit en helderheid zijn onze doelstellingen in elke relatie.

    

   Na het verstrekken van één van onze diensten stopt onze bemiddeling uiteraard niet. Wij houden gedurende de looptijd contact met u omtrent de door u gekozen dienst en natuurlijk verzorgen wij de afhandeling van eventuele wijzigingen en schades. 

    pand_500

    Promotie Film Zeeland Assurantiën

   Nieuws

    online afsluiten reisverzekering    

       Module by: Camp26.Com