Particuliere verzekeringen

Advies, onderhoud en nazorg voor al uw verzekeringen

Onze adviseurs helpen u kiezen

U wilt goed verzekerd zijn. Geen te grote risico’s lopen. Een goede verzekering biedt u rust en zekerheid. U kunt zelf uw tijd investeren in het zoeken van de beste en voordeligste verzekeringsmogelijkheden voor uw situatie óf u schakelt Zeeland Assurantiën in. Onze adviseurs helpen u kiezen. Als onafhankelijk financieel adviseur selecteren wij voor u de beste polisvoorwaarden en voordeligste tarieven. Én adviseren en begeleiden wij u en nemen u alles uit handen. Dat bespaart u tijd en geld. Bovendien weet u zeker dat u optimaal verzekerd bent voor de risico’s die u wilt verzekeren. Ook na afsluiten houden wij uw portefeuille nauwkeurig in de gaten en regelen wij voor u de afhandeling van eventuele schades. Wilt u persoonlijk advies over de voor u beste verzekeringsopties? Neem dan nu contact op.

Wij vergelijken voor u het aanbod en de prijzen van de verschillende verzekeraars. Dat scheelt u tijd en geld!

Onze verzekeringen

Auto verzekering

Deze autoverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de auto beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de autoverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.

Klassieke autoverzekering

Informatie volgt 

Motorverzekering

Deze motorverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de motor beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de motorverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.

Bromfietsverzekering

Deze bromfietsverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de bromfiets beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de bromfietsverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.

Kampeerauto verzekering

Deze kampeerautoverzekering is modulair opgebouwd. Naast de verplicht gestelde aansprakelijkheidsdekking, kan de kampeerauto beperkt of volledig Casco verzekerd worden. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke eisen en vergoedt de schade welke is veroorzaakt bij derden. Bij beperkt casco dekking is er een aantal gevaren verzekerd zoals diefstal, inbraak of een poging daartoe, aanrijding met loslopende dieren, ruitschade, brand storm en hagelschade. Bij volledig casco is nagenoeg alle schade aan het voertuig verzekerd, ook wanneer u deze per abuis zelf veroorzaakt. Op de kampeerautoverzekering kunt u ook de bestuurder en passagiers meeverzekeren.

Ziektekostenverzekering

Met de komst van de basisverzekering is per 1 januari 2006 het verschil tussen ziekenfonds en particulier opgeheven. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar en alternatieve geneeswijzen) moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.  Welke ziektekostenverzekering voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Maar omdat uw omstandigheden veranderen, is het verstandig om regelmatig uw ziektekostenverzekering te laten checken. Wij kijken dan samen met u welke verzekering het beste past bij uw privésituatie.

Ongevallen verzekering

De gezinsongevallenverzekering zorgt voor een uitkering voor u of een van uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering zorgt voor een financieel vangnet bij blijvend lichamelijk letsel door alle mogelijke ongevallen. Of het nu inwendig of uitwendig letsel betreft. Zo bent u er bij blijvende invaliditeit van verzekerd dat u wat meer financiële armslag heeft voor hulp en aanpassingen. Ongeacht of u recht heeft op andere vergoedingen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Bij overlijden krijgen de nabestaanden te maken met allerlei extra kosten. Niet alleen de uitvaart, maar ook het afhandelen van andere financiële verplichtingen of het opvangen van de werkzaamheden die de overledene altijd verrichtte, vraagt financiële ruimte. In zulke situaties is het fijn als die ruimte er is.

Aansprakelijksheids verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u of een van uw gezinsleden veroorzaken bij anderen. Voorbeelden zijn het per ongeluk intrappen van een ruit bij het spelen of het omstoten van een vaas als u op visite bent. Wanneer u als voetganger of fietser aan het verkeer deelneemt, kan er ook schade ontstaan waarvoor u aansprakelijk bent. Ook dit valt onder de dekking van de verzekering. Opzettelijk veroorzaakte schade is echter niet verzekerd, zoals bij geen enkele verzekering het geval is.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u in een situatie terechtkomt waarbij juridische bijstand wenselijk of noodzakelijk is, voorziet de rechtsbijstandverzekering hierin. De juristen van de verzekeraar zullen u bijstaan en uw belangen behartigen. Bij conflicten als werknemer, consument of verkeersdeelnemer kunt u aanspraak maken op deze verzekering. De meest voorkomende situaties zijn verzekerd. Gezien de tarieven die advocaten in rekening brengen en een samenleving die verder verhardt, is de rechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe.

Reisverzekering

Wanneer u op reis gaat kan er tijdens het verblijf is gebeuren waardoor u schade leidt. Dit kan diefstal van bagage zijn, een ongeval of ziekte welke acute behandeling vereist. De reisverzekering vergoedt deze kosten, alsmede de kosten voor repatriëring. Bij diefstal is het van belang dat u daarvan direct aangifte bij de politie doet. Zonder aangifte zal de verzekeraar niet tot vergoeding kunnen overgaan.

Tijdelijke reisverzekering

Wanneer u op reis gaat kan er tijdens het verblijf is gebeuren waardoor u schade leidt. Dit kan diefstal van bagage zijn, een ongeval of ziekte welke acute behandeling vereist. De reisverzekering vergoedt deze kosten, alsmede de kosten voor repatriëring. Bij diefstal is het van belang dat u daarvan direct aangifte bij de politie doet. Zonder aangifte zal de verzekeraar niet tot vergoeding kunnen overgaan

Caravanverzekering

Voor toer- vouw- of stacaravans kan er worden gekozen uit:  

- uitgebreide dekking, inclusief hagel en storm
- uitgebreide dekking, exclusief hagel en storm
- brand/diefstal dekking

In alle gevallen kan er inventaris en aan- of bijbouwsels worden meeverzekerd. Er is een dekking voor een vervangende caravan tijdens vakantie en in de uitgebreide dekking is er een nieuwwaarde regeling tot 7 jaar.

Pleziervaartverzekering

Net als uw auto kunt u uw vaartuig verzekeren ook verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid met daarnaast nog uitgebreidere dekkingen. Over het algemeen is er de keuze uit een standaardverzekering en een verzekering met uitgebreide dekking. Standaardverzekering: WA, brand en ontploffing. Met de WA-dekking bent u verzekerd tegen toegebrachte schade aan anderen tot een maximum per gebeurtenis. Ook tegen verlies of beschadiging door brand, ontploffing en blikseminslag bent u verzekerd. Uitgebreide verzekering. De uitgebreide verzekering dekt vrijwel alle schadeoorzaken en u bent ook verzekerd tegen een aantal kosten waarmee je als schipper bij schade te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan: kosten voor lichting, opruiming, bewaking en vervoer en een vervangend vakantieverblijf. Ook persoonlijke ongevallen aan boord zijn meeverzekerd.

Woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering is bedoeld voor huiseigenaren die hun woning tegen brand, ontploffing, bliksem inslag, lekkage, diefstal en inbraak wensen te verzekeren. De verzekering gaat uit van het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van de woning. Dit kan dus sterk afwijken van de verkoopwaarde van de woning. Dit komt omdat de grond en de ligging van de woning niet worden verzekerd, deze factoren zijn echter wel van sterke invloed op de verkoopprijs. De fundamenten waarop de woning is gebouwd zijn niet standaard verzekerd. Toch kan er bij brand of ontploffing schade ontstaan waardoor er niet op de bestaande fundering mag of kan worden gebouwd. Ons advies is dan ook om dit altijd te verzekeren. De herbouwwaarde van de woning wordt vastgesteld door de inhoud in m3 van de woning en bijgebouwen te vermenigvuldigen met een basisbedrag per type woning. Afhankelijk van de afwerking, bijvoorbeeld in keuken of badkamer, wordt dit basisbedrag aangepast.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert uw huisraad tegen de meest voorkomende schades als brand, ontploffing, bliksem inslag, lekkage, diefstal en inbraak. De waarde van uw inboedel kan worden vastgesteld door middel van een inboedelwaardemeter. Gebruikmaking van deze meter geeft u de garantie dat verzekeraars zich niet zullen beroepen op onderverzekering. U kunt de waarde ook vaststellen door middel van een optelling van alle zaken die u bezit. Het risico is dan echter dat u zaken vergeet, waardoor de verzekerde som te laag is. Dit kan bij schade het gevolg hebben dat u niet de volledige schade krijgt vergoed. Op eigen kosten aangebrachte verbeteringen in een huurwoning kunnen als huurdersbelang in de inboedelverzekering worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan muren die gestuukt zijn, een houten of plavuizenvloer of verbeteringen in de keuken of badkamer.

Sieraden, antiek en overige

Kostbaarheden is een ruim begrip, dit kunnen sieraden, horloges, antieken stukken, klokken of postzegelverzameling zijn. Echter ook minder voor de hand liggende zaken als muziekinstrumenten worden op een kostbaarhedenverzekering verzekerd. De dekking van de verzekering is zeer ruim. Alle plotseling en onvoorzien van buiten af op het verzekerde stuk inwerkende invloeden zijn verzekerd. Ook verlies en diefstal is onder bepaalde omstandigheden verzekerd. De waardevaststelling van de verzekerde zaken kan door middel van overlegging van aankoopnota’s of door taxatie door een erkend taxateur.

Uitvaartverzekering

Met een Uitvaartverzekering beschermt u uw nabestaanden tegen hoge kosten. Een ’standaard’ uitvaart kost tegenwoordig tussen de € 8000,- en € 10.000,-. En met extra persoonlijke wensen loopt dit bedrag al snel op tot € 15000,-. Een uitvaart is maatwerk, dus een uitvaartverzekering is dat ook. Uitvaartverzekeringen kunnen volledig worden aangepast aan uw eigen wensen. Neem uw nabestaanden veel regelwerk uit handen. Regel alvast wat u nu al kunt regelen.

Overlijdensrisicoverzekering

Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden na uw overlijden te maken krijgen met financiele zorgen? Regel dan nu een Risicoverzekering . Uw nabestaanden zijn daarmee verzekerd van een geldbedrag dat zij uitgekeerd krijgen: een uitkering ineens of een uitkering gespreid over meerdere perioden. Onmiddellijk na het overlijden van de verzekerde komt er voor de nabestaanden een bedrag beschikbaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de risicodekking die u kiest. En daarin is er een ruim aanbod. Zo kunt u kiezen voor een gelijkblijvend kapitaal, of voor een uitkering die afneemt of juist groeit naarmate de verzekerde op latere leeftijd overlijdt. Misschien kiest u voor een verzekering op twee levens? Ook dat kan. De hoogte van de risicodekking hoeft niet voor beide verzekerden hetzelfde te zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de risicoverzekering uit te breiden. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is zo’n mogelijke aanvulling. Ook kunt u bovenop het overlijdenskapitaal een aanvullend overlijdenskapitaal meeverzekeren. En als u wilt, kan de risicoverzekering worden voorzien van een optieclausule waardoor je de premie en het verzekerde bedrag tussentijds mag verhogen zonder medische keuring.

Lijfrente sparen

Meer informatie volgt 

Lijfrente uitkeren

Meer informatie volgt 

  • Persoonlijk en onafhankelijk advies
  • Alle verzekeringen onder één dak
  • Volledig ontzorgd
  • Goed verzekerd garantie

Goed verzekerd ondernemen

Als ondernemer loopt u risico’s die u als particulier niet loopt. Het is verstandig om die risico’s goed in kaart te brengen. Zeeland Assurantiën helpt u daarbij. Zo heeft u een goed inzicht in uw risico’s en de mogelijkheden om u daartegen te verzekeren. Voor ieder bedrijf hebben wij een passende oplossing. Een maatwerk verzekeringspakket volledig afgestemd op uw bedrijf, branche en risico’s. Wilt u weten wat wij u allemaal kunnen bieden?